Návrh závěrečného účtu obce Němětice 2016Rozvaha Němětice 2016Přezkum hospodaření Něm 16Nemetice FIN 12Němětice-příloha 12Výkaz zisku a ztrát Němětice