Program jednání OZ 6.3.2017

6.3.2017 se bude konat zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.Inventarizace k 31.12.2016

3.Rozpočtové opatření č. 1

4. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Strakonice

5.Nabídka firmy Lika na nové vývěsní skříňky

6. Různé

Výběr místních poplatků v roce 2017

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů se budou vybírat na obecním úřadě v Něměticích:

v pondělí 23. ledna 2017 od 17.00 do 19. 00 hod.

a

v úterý 24. ledna 2017 od 8.00 do 10.00 hod.

Výše místních poplatků zůstává stejná jako v roce 2016.

Komunální odpad:    440,- Kč/ osoba

Poplatek ze psů:           60,- Kč / l pes, za druhého a každého dalšího psa: 120,- Kč

Daň z nemovitých věcí

Němětice 2017DNV_e-mail_nabídka_2017 (2)

Program jednání OZ

program OZ-1

Návrh rozpočtu Svazku obcí Peklov na rok 2017

Svazek obcí Peklov - rozpočet 2017 (003)

Návrh rozpočtu obce Němětice na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Ně.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017

Návrh rozpočtu SMOOS

Program jednání OZ 14.11.2016

V pondělí 14. listopadu 2016 se koná zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hod.

Navržený program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Příprava rozpočtu na rok 2017

3. Rozpočtová opatření 9 a 10

4. Plán inventur na rok 2016 a jmenování inventarizační komise

5. POV JČK 2017- zapojení do projektu a spoluúčast obce

6. Projednání prodeje obecního pozemku p.č. 1142

7. Zhodnocení finančních prostředků obce

8.Různé

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad

Od 21.10.2016 ( pátek) do  23.10.2016 (neděle) bude přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Výsledky krajských voleb 2016

Výsledky krajských voleb 2016