Návrh rozpočtu obce Němětice na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Ně.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017

Návrh rozpočtu SMOOS

Program jednání OZ 14.11.2016

V pondělí 14. listopadu 2016 se koná zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hod.

Navržený program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Příprava rozpočtu na rok 2017

3. Rozpočtová opatření 9 a 10

4. Plán inventur na rok 2016 a jmenování inventarizační komise

5. POV JČK 2017- zapojení do projektu a spoluúčast obce

6. Projednání prodeje obecního pozemku p.č. 1142

7. Zhodnocení finančních prostředků obce

8.Různé

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad

Od 21.10.2016 ( pátek) do  23.10.2016 (neděle) bude přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Výsledky krajských voleb 2016

Výsledky krajských voleb 2016

Záměr obce o prodeji pozemku

Záměr obce o prodeji poz,

Program jednání OZ dne 26.9.2016

V pondělí 26.9.2016 se koná zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Informace zástupce KB-zhodnocení fin.prostředků obce

3. Rozpočtová opatření 6-8

4.Seznámení s výsledky kontroly KU JČK

5.Žádost o prodej pozemku p.č. 1142

6.Smlouva o smlouvě budoucí o schválení věcného břemene

7.Žádost o přeložku el.vedení

8. Různé

Informace obecního úřadu

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016.

Volební okrsek : 1 Němětice

Minimální počet členů volební komise:  4

Oznámení

V úterý 12. července 2016 nepoteče od 8.00 do 12.00 h voda.

U kapličky bude přistavena cisterna s pitnou vodou.

Jízdní řád -změna

Od pondělí 20.6.2016 budou dočasně zastavovat autobusy linky 38026 Strakonice-Čestice-Vacov  mimo spoje č. 2 v 5,15 hod. pouze na rozcestí u mostu. autobus bude jezdit přes Volyni.

Jedná se o tyto spoje:

z Vacova: č. 4       6,58 hod. , č. 10       16,08 hod.

ze Strakonice: č. 5  11,50 hod.,  č. 8    16,30 hod.