Rozpočtové opatření č. 2

RO 2 Němětice

Oznámení o schváleném rozpočtu Svazku obcí Peklov na rok 2017

Oznámení o schváleném rozpočtu SOP na rok 2017

Sběr železného šrotu

V sobotu 1.4.2017  v dopoledních hodinách proběhne sběr železného šrotu od každého domu.

Výroční zpráva obce Němětice -zákon č. 106/1999 Sb. -rok 2016

Výroční zpráva Němětice 2016 106

SMOOS-schválený rozpočet 2017

SMOOS rozpočet 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Rozpočet Nemětice z 2017

Rozpočtové opatření č. 1

RO1

Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Informace obecního úřadu

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude přistaven  od 31.3.2017  do 2.4. 2017.

Brigáda na jarní úklid se bude konat 1.dubna 2017 ( není to apríl !!!)

Sraz je v 8.00 hodin u kapličky.

Program jednání OZ 6.3.2017

6.3.2017 se bude konat zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.Inventarizace k 31.12.2016

3.Rozpočtové opatření č. 1

4. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Strakonice

5.Nabídka firmy Lika na nové vývěsní skříňky

6. Různé