V pondělí 14. listopadu 2016 se koná zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hod.

Navržený program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Příprava rozpočtu na rok 2017

3. Rozpočtová opatření 9 a 10

4. Plán inventur na rok 2016 a jmenování inventarizační komise

5. POV JČK 2017- zapojení do projektu a spoluúčast obce

6. Projednání prodeje obecního pozemku p.č. 1142

7. Zhodnocení finančních prostředků obce

8.Různé