V pondělí 22. května 2017 se koná zasedání obecního zastupitelstva na obecním úřadě od 19.00hod.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  4. Rozpočtová opatření č. 2,3 a 4
  5. Projednání uzavření smlouvy o dílo- veřejné osvětlení
  6. Příspěvek na Linku bezpečí
  7. Různé .- aktuální webové stránky