6.3.2017 se bude konat zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.Inventarizace k 31.12.2016

3.Rozpočtové opatření č. 1

4. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Strakonice

5.Nabídka firmy Lika na nové vývěsní skříňky

6. Různé