I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 
    1. Název

Obec Němětice

    2. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

    3. Organizační struktura

Uvedeno v Informace o obci

    4. Kontaktní spojení

Uvedeno v Informace o obci

        4.1 Kontaktní poštovní adresa

Uvedeno v Informace o obci

        4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Uvedeno v Informace o obci

        4.3 Úřední hodiny

Uvedeno v Informace o obci

        4.4 Telefonní čísla

Uvedeno v Informace o obci

        4.5 Čísla faxu
        4.6 Adresa internetové stránky

Uvedeno v Informace o obci

        4.7 Adresa e-podatelny

Uvedeno v Informace o obci

    5. Případné platby lze poukázat

Uvedeno v Informace o obci

    6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu

Uvedeno v Informace o obci

    7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

Obec Němětice není plátcem DPH.

    8. Dokumenty

        8.1 Seznamy hlavních dokumentů
        8.2 Rozpočet

    9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

  10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat poštou, na obecním úřadě v úřední hodiny nebo elektronicky.

  11. Opravné prostředky

  12. Formuláře

  13. Popisy postupů

  14. Předpisy

        14.1 Nejdůležitější používané předpisy
        14.2 Vydané právní předpisy

  15. Úhrady za poskytování informací

        15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

                      Aktualní sazebník ke stažení zde

        15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  16. Licenční smlouvy

        16.1 Vzory licenčních smluv
        16.2 Výhradní licence

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

zpřístupňuje obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.