Územní plán

Koordinační výkres včetně  změny č. 1

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Změna č. 1 - Výkres základního členění území

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Změna č. 1 - Hlavní výkres

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Změna č. 1 - Koordinační výkres

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Změna č. 1 - Výkres zaborů ZPF

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Změna č. 1 - Textová část

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Výkres základního členění území

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Hlavní výkres

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Výkres VPS, opatření a asanací

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Koordinační výkres

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Výkres předpokladaných záborů půdního fondu

měřítko 1:5000

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<

Textová část

 

>> ZDE ke stažení ve formátu *.pdf  <<