Schválený rozpočet na rok 2017

Rozpočet Nemětice z 2017

Rozpočtové opatření č. 1

RO1

Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Rozpočtový výhled na roky 2017-2019

Informace o rozpočtovém hospodaření obec Němětice

RV, schválený rozpočet 2017, RO 1 Němětice

Informace obecního úřadu

Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad bude přistaven  od 31.3.2017  do 2.4. 2017.

Brigáda na jarní úklid se bude konat 1.dubna 2017 ( není to apríl !!!)

Sraz je v 8.00 hodin u kapličky.

Program jednání OZ 6.3.2017

6.3.2017 se bude konat zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program: 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.Inventarizace k 31.12.2016

3.Rozpočtové opatření č. 1

4. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Strakonice

5.Nabídka firmy Lika na nové vývěsní skříňky

6. Různé

Výběr místních poplatků v roce 2017

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů se budou vybírat na obecním úřadě v Něměticích:

v pondělí 23. ledna 2017 od 17.00 do 19. 00 hod.

a

v úterý 24. ledna 2017 od 8.00 do 10.00 hod.

Výše místních poplatků zůstává stejná jako v roce 2016.

Komunální odpad:    440,- Kč/ osoba

Poplatek ze psů:           60,- Kč / l pes, za druhého a každého dalšího psa: 120,- Kč

Daň z nemovitých věcí

Němětice 2017DNV_e-mail_nabídka_2017 (2)

Program jednání OZ

program OZ-1

Návrh rozpočtu Svazku obcí Peklov na rok 2017

Svazek obcí Peklov - rozpočet 2017 (003)