Rozpočtové opatření č. 3

RO č.3 z 24.4. Němětice

Program jednání OZ 22.5.2017

V pondělí 22. května 2017 se koná zasedání obecního zastupitelstva na obecním úřadě od 19.00hod.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  4. Rozpočtová opatření č. 2,3 a 4
  5. Projednání uzavření smlouvy o dílo- veřejné osvětlení
  6. Příspěvek na Linku bezpečí
  7. Různé .- aktuální webové stránky

Návrh závěrečného účtu obce Němětice za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Němětice 2016Rozvaha Němětice 2016Přezkum hospodaření Něm 16Nemetice FIN 12Němětice-příloha 12Výkaz zisku a ztrát Němětice

Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška0001

Rozpočtové opatření č. 2

RO 2 Němětice

Oznámení o schváleném rozpočtu Svazku obcí Peklov na rok 2017

Oznámení o schváleném rozpočtu SOP na rok 2017

Sběr železného šrotu

V sobotu 1.4.2017  v dopoledních hodinách proběhne sběr železného šrotu od každého domu.

Výroční zpráva obce Němětice -zákon č. 106/1999 Sb. -rok 2016

Výroční zpráva Němětice 2016 106

SMOOS-schválený rozpočet 2017

SMOOS rozpočet 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Rozpočet Nemětice z 2017