Rozpočtové opatření č. 4

RO č. 4 ze dne 20.6.2017

Pozvánka

Zastupitelstvo obce Němětice Vás srdečně zve 15. července 2017 od 15,30 hodin na mši svatou v kapličce Marie Karmelské a od 20.00 hodin na pouťovou zábavu v areálu „bramborárny“ ZOD Němětice, kde k tanci a poslechu zahraje skupina Pohoda.

Pro děti bude připraven skákací hrad.

Areál bude otevřen už po skončení mše.

 

Schválený závěrečný účet SMOOS Strakonice

Schválený ZU SMOOS 2016

Schválený závěrečný účet obce Němětice

Schválený závěrečný účet obce Němětice 2016

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Peklov za rok 2016

Návrh závěrečného účtu DSO Peklov za rok 2016

FIN-12 16

Rozvaha 12 16 Peklov

Výkaz zisku a ztrát Peklov

Návrh závěrečného účtu SMOOS Strakonice

Závěrečný účet DSO Strakonicka 2016

SMOOS 2016-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Rozpočtové opatření č. 3

RO č.3 z 24.4. Němětice

Program jednání OZ 22.5.2017

V pondělí 22. května 2017 se koná zasedání obecního zastupitelstva na obecním úřadě od 19.00hod.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce a zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2016
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2016
  4. Rozpočtová opatření č. 2,3 a 4
  5. Projednání uzavření smlouvy o dílo- veřejné osvětlení
  6. Příspěvek na Linku bezpečí
  7. Různé .- aktuální webové stránky

Návrh závěrečného účtu obce Němětice za rok 2016

Návrh závěrečného účtu obce Němětice 2016Rozvaha Němětice 2016Přezkum hospodaření Něm 16Nemetice FIN 12Němětice-příloha 12Výkaz zisku a ztrát Němětice

Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí

Veřejná vyhláška0001