Návrh závěrečného účtu obce Němětice

ZP NemeticeZP NemeticeNávrh závěrečného účtu obce Němětice 2015FIN 12 NemeticePříloha Němětice 12Rozvaha Němětice12Výkaz zisku a ztrát Němetice

Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška Němětice

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška Ně

Program jednání OU 25.4.2016

V pondělí 25.dubna 2016 se bude konat zasedání OZ na obecním úřadě od 19.00 hodin.

Navržený program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2.Pronájem pozemku p.č. 53

3.Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1020/1

4.Žádosti o pronájem a koupi pozemku p.č. 608/17

5.Rozpočtová opatření

6.Informace o schválené dotaci POV 2016

7.Investiční příspěvek na vrt- Svazek obcí Peklov

8.Různé

Datum vyvěšení: 26.4.2016

Kontejner na velkoobjemový odpad

Od 15.4.2016 do 17.4.2016 bude přistaven kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad.

Upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost

MÚ-lesy kůrovec

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

keox7506322281478166822vyvěsit

Změna úředních hodin v roce 2016

Od roku 2016 budou změněny úřední hodiny na obecním úřadě v Něměticích.

Každé pondělí od 17.00 do 19.00 hod.

Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu v roce 2016 začíná v úterý 12. ledna 2016.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Peklov na rok 2016

Rozpočet peklov 2016-návrh