Kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad

Od 21.10.2016 ( pátek) do  23.10.2016 (neděle) bude přistaven kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Výsledky krajských voleb 2016

Výsledky krajských voleb 2016

Záměr obce o prodeji pozemku

Záměr obce o prodeji poz,

Program jednání OZ dne 26.9.2016

V pondělí 26.9.2016 se koná zasedání OZ na obecním úřadě od 18.00 hodin.

Program:

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání

2. Informace zástupce KB-zhodnocení fin.prostředků obce

3. Rozpočtová opatření 6-8

4.Seznámení s výsledky kontroly KU JČK

5.Žádost o prodej pozemku p.č. 1142

6.Smlouva o smlouvě budoucí o schválení věcného břemene

7.Žádost o přeložku el.vedení

8. Různé

Informace obecního úřadu

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016.

Volební okrsek : 1 Němětice

Minimální počet členů volební komise:  4

Oznámení

V úterý 12. července 2016 nepoteče od 8.00 do 12.00 h voda.

U kapličky bude přistavena cisterna s pitnou vodou.

Jízdní řád -změna

Od pondělí 20.6.2016 budou dočasně zastavovat autobusy linky 38026 Strakonice-Čestice-Vacov  mimo spoje č. 2 v 5,15 hod. pouze na rozcestí u mostu. autobus bude jezdit přes Volyni.

Jedná se o tyto spoje:

z Vacova: č. 4       6,58 hod. , č. 10       16,08 hod.

ze Strakonice: č. 5  11,50 hod.,  č. 8    16,30 hod.

Závěrečný účet Svazku obcí Peklov

Návrh závěrečného účtu Svazek obcí Peklov 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeníSvazek obcí Peklov 2015

FIN Peklov 1215

Výkaz zisku a ztrát Peklov 1215

Rozvaha Peklov 1215

Závěrečný účet SMOOS

SFIN_KMC22416052709420 (003)Závěrečný účet rok 2015 (003)

Zákon o vodách – informace

Zákon o vodách